TRADUCERI PROFESIONALE CRAIOVA

Specialiști în domeniu lingvistic, de 10 ani in slujba calității

Garantăm tuturor clienților noștri seriozitate, profesionalism, punctualitate

Vă oferim traduceri autorizate in Craiova din și în peste 20 de limbi:

Engleză, Franceză, Germană, Italiană, Spaniolă, Portugheză, Maghiară, Rusă, Bulgară, Ucraineană, Polonă, Sârba, Croată, Cehă, Slovacă, Lituaniană, Slovenă, Macedoneană, Albaneză, Greacă, Turcă, Arabă, Ebraică, Persană, Hindi, Chineză, Japoneză, Norvegiană, Suedeză, Daneză, Finlandeză, Olandeză, Flamanda.

Romtranslate SRL – Birou Traduceri Craiova

DE CE NOI

Înființată în anul 2011, Romtranslate SRL, oferă servicii profesionale de traducere în și din majoritatea limbilor de circulație internațională având , cumulând și dezvoltând de la an la an o experiență profesionala pe care o dedicam în întregime tuturor celor care apelează la serviciile noastre.

Suntem profesioniști în traduceri, cu o vastă experiență, traducători autorizați de Ministerul Justiției și Ministerul Culturii și Formării Profesionale.

Formam o echipa de de traducători autorizați de înaltă competenta, pasionați și bine pregătiți, oameni exigenți, talentați și dedicați exclusiv activități de traduceri pe care o desfășuram în interesul clientului.
Ne adresăm atât companiilor cat și persoane fizice, clienți cărora încercăm să le oferim servicii prompte și la cele mai înalte standarde profesionale , iar prin politica noastră de fidelizare și modul flexibil de lucru, punem bazele unor relații comerciale de lungă durată, avantajoase pentru ambele părți. Garantăm tuturor clienților noștri seriozitate, profesionalism, punctualitate.

CLIENTII NOSTRI

OBIECTIVE

ÎN EXPERIENTA DE PÂNĂ ACUM, NE-AM CONCENTRAT CU SUCCES ASUPRA ÎNDEPLINIRII URMĂTOARELOR OBIECTIVE

traduceri juridice craiova

Respectam termenul

Efectuarea traducerilor la termenul stabilit de comun acord cu clientul, inclusiv în cazurile în care traducerile au fost solicitate în regim de urgenţă.

traduceri legalizate craiova

Garantăm confidențialitatea

Garantarea confidențialității informațiilor și datelor transmise de către clienții noștri

birou traduceri craiova

Prețuri competitive

Asigurarea unor preturi competitive şi adaptarea serviciilor la necesitățile specifice fiecărui client

 • Îmbunătățirea permanentă a serviciilor de traducere oferite

 • Punem accent pe dezvoltarea profesională continuă: dorim să fim din ce în ce mai buni în ceea ce facem!

 • Satisfacerea nevoilor clienților

 • Suntem proactivi.
  Nu doar ascultăm, ci și ținem cont de preferințele și nevoile fiecărui client; oferim consiliere gratuită de fiecare dată când un client are nevoie; cerem feedback și suntem deschiși să implementăm sugestii.

 • Pentru noi oamenii reprezintă cea mai mare valoare, de aceea punem un accent deosebit pe relațiile interumane între colegi, colaboratori și clienți.

 • Lucrăm cu pasiune și entuziasm, ne implicam cu idei și avem inițiativă, abordând activitatea cu  profesionalism și etică.

 • Căutăm permanent colaboratori talentați, pozitivi, cu idei noi, pasionați de ceea ce fac și orientați către soluții!

FACILITĂM COMUNICAREA ÎNTRE OAMENI

Valorile și misiunea noastră

Facilităm comunicarea între oameni, indiferent de limba pe care o vorbesc sau compania pe care o reprezintă și indiferent unde s-ar afla. Orice problemă are o soluție, iar noi facem totul ca să o găsim. Oferim soluții personalizate, ținem cont de preferințele de terminologie.

Oferim consiliere, nu prestăm doar servicii. Suntem o comunitate, mai mult decât „un birou de traduceri”. Nu există ”clienți”, ci oameni pe care îi ajutăm să își susțină activitatea în orice limbă. Oferim servicii lingvistice profesionale la prețuri competitive. Lucrăm cu pasiune și entuziasm, ne implicăm cu idei și avem inițiativă, abordând activitatea de traducere și interpretariat cu profesionalism și etică.

Adaptabilitate

Facilităm comunicarea între oameni, indiferent de limba pe care o vorbesc sau compania pe care o reprezintă și indiferent unde s-ar afla.

traduceri legalizate craiova

Standarde Profesionale

Cerem feedback clienților noștri și suntem deschiși să implementăm sugestii.

traduceri legalizate craiova

Pro-activitate

Suntem proactivi. Nu doar ascultăm, ci și ținem cont de preferințele și nevoile tuturor clienților. Oferim consiliere gratuită de fiecărui client.

interpretariat craiova

Promptitudine

Efectuarea traducerilor la termenul stabilit de comun acord cu clientul,inclusiv în cazurile în care traducerile au fost solicitate în regim de urgență.

birou traduceri craiova

Confidențialitate

Garantarea confidențialității informațiilor și datelor transmise de către clienții noștri.

SERVICII EXCELENTE DE TRADUCERI ÎN CRAIOVA

PREȚURI COMPETITIVE ŞI ADAPTARE A SERVICIILOR LA NECESITĂȚILE SPECIFICE FIECĂRUI CLIENT

SERVICII DE TRADUCERI AUTORIZATE CRAIOVA

Traducerile autorizate sunt realizate de traducători autorizați de Ministerul Justiției (autoritatea competentă în recunoașterea calificării de traducător autorizat). Traducerile autorizate sunt semnate și stampilate de un traducător autorizat, prin care acesta certifică exactitatea traducerii textului original, garantând astfel că nu a fost denaturat conținutul și sensul textului inițial.

Traducerea autorizată a unui act personal tipizat este gata în 1 zi lucrătoare, dar în caz de urgentă, pentru documentele tipizate, aceasta poate fi gata în maxim 2 ore. Toate traducerile furnizate de Birou nostru de traduceri Craiova sunt realizate de traducători autorizați de Ministerul Justiției din România, traducători ce dispun de o vastă experienta în domeniu. Traducerile respectă riguros terminologia originalului și caracteristicile specifice limbii în/din care se traduce. La cerere, vă putem oferi mai multe exemplare de traduceri autorizate ale documentelor dumneavoastră.

În plus, dacă este necesar, traducerile autorizate realizate de Romtranslate SRL – Birou de Traduceri Craiova, pot fi transformate în traduceri legalizate notarial, pentru care se va achita suplimentar onorariul solicitat de Notarul Public. Menționăm că Autorizarea traducerii este o condiţie premergătoarea legalizarii traducerii. Totodată, autorizarea conferă traducerii actelor de uz oficial validitate atât pe plan național, cât şi internaţional.

Prezentăm în continuare câteva exemple de documente pentru care este suficientă traducerea autorizată, fără însa a ne limita la:

TIPURI DE DOCUMENTE

 • traduceri juridice (contracte, sentințe, procuri, declarații, citații)
 • traduceri tehnice (manuale de utilizare, construcții, IT&C, proiectare, muzică, proceduri)
 • traduceri administrative (acte de stare civilă, adeverințe, permise, atestate, caziere)
 • traduceri site-uri, broșuri, materiale publicitare, prezentări
 • traduceri documentații licitații
 • traduceri fiscale (bilanțuri, facturi, certificate fiscale, adeverințe de venit)
 • traduceri acte auto (taloane auto, contracte vânzare-cumpărare auto, certificate de proprietate)
 • traduceri medicale (scrisori medicale, adeverințe, avize, articole de specialitate, buletine de analize)
 • traduceri acte societăți (certificate, acte constitutive, contracte de societate)

De-asemenea, în cazul documentelor traduse din limba română într-o limbă străină, care vor fi folosite în alte state, precizăm că în majoritatea cazurilor este suficientă doar o traducere autorizată (cu formula de certificare completă și datele de contact ale traducătorului autorizat), deoarece procedura de legalizare a semnăturii traducătorului nu este prevăzută în legislația multor state.

Colaboram exclusiv cu traducători autorizați de Ministerul Justiției. Acest lucru înseamnă traduceri autorizate de calitate, livrate la timp.

La Romtraslate – Birou Traduceri Craiova beneficiați de cea mai variată gamă de limbi sursă respectiv  țintă pentru traducerile dvs. Astfel, indiferent de limba din/în care doriți să traduceți, noi vă putem ajuta!

Cu noi aveți acces la  traducători  autorizați de Ministerul de Justiție, la revizori, editori, redactori și lingviști de specialitate.

SERVICII DE TRADUCERI LEGALIZATE CRAIOVA

Serviciile de traduceri legalizate reprezintă o traducere autorizată, la care notarul public legalizează semnătura traducătorului autorizat care a efectuat-o. O traducere legalizată este posibilă numai dacă traducerea a fost efectuată de către un traducător autorizat și dacă se îndeplinesc condițiile Legii Notarilor Publici și a activităților notariale. Servicii incluse în prețul traducerii legalizate:

 • Consiliere gratuită
 • Traducerea documentelor de către un traducător autorizat de Ministerul Justiției din România
 • Autorizarea traducerii (aplicarea ștampilei traducătorului)
 • Pregătirea actelor de legalizare Legalizarea traducerii (include taxa notarială)

Legalizarea traducerii de către Notarul Public  poate fi gata în aceeași zi sau a doua zi, în funcție de complexitatea documentelor, disponibilitatea notarilor și timpul necesar deplasării la/ de la notar , autorizarea traducerii, pregătirea de legalizare și legalizarea actului la notariat (care poate dura 1-2 ore).

Precizăm că înscrisul care se traduce trebuie prezentat notarului public în original sau în copie legalizată. Legea interzice în mod expres legalizarea traducerilor în cazul documentelor prezentate în copie simplă, fax sau e-mail.

Se pot legaliza doar documente oficiale (emise de instituții ale statului sau notariate) sau înscrisuri sub semnătură privată cărora li s-a dat, după caz, dată certă, legalizare de semnătură ori certificare.

TIPURI DE DOCUMENTE

traduceri juridice craiova

Traduceri acte și documente personale

acte de stare civila, certificat de naștere, certificat de căsătorie, certificat de schimbare de nume, certificat de deces, cazier, adeverință de celibat, buletin, pașaport, alte acte de stare civilă, cazier, traduceri acte cetățenie română etc.

traduceri legalizate craiova

Traduceri acte auto

documentele pentru înmatricularea mașinii, brevet, talon autovehicul, brief/brif mașină taloane auto, contracte vânzare-cumpărare auto, certificate de proprietate

traduceri craiova

Traduceri acte de studii

diploma școală, liceu, colegiu, institut, universitate, masterat, doctorat, foaie matricolă, viză de recunoaștere de la Ministerul Educației, echivalare studii, adeverință de studii, adeverință de absolvire etc.

birou traduceri craiova

Traduceri acte notariale și consulare

declarație, împuternicire, procura, contract de vânzare cumpărare, contract de mandat, vize și documente emise de Ambasade, Consulate etc.

traduceri legalizate craiova

Traduceri juridice

acte și documente notariale emise de Notari Publici, apostile și supra-legalizări emise de Camera Notarilor, Ministerul Justiției, Prefectura, Ministerul Afacerilor externe, contract, raport judiciar, hotărâre judecătorească, brevet și marcă, declarație de repatriere, raport judiciar etc.

ACURATEȚE ȘI PROMPTITUDINE

Încredere în serviciile noastre

Apelați cu încredere la serviciile noastre în situația în care aveți nevoie de traduceri legalizate ale unor documente juridice, documente tehnice, documente medicale, documente economice și financiare, contracte, acte constitutive, certificate de naștere/căsătorie, documente de studii, acte auto etc. Romtranslate – Birou Traduceri Craiova: Profesionalism, acuratețe și promptitudine!

SERVICII DE INTERPRETARIAT CRAIOVA

Interpretariatul (sau interpretarea) este activitatea de redare orala a unui mesaj dintr-o limba în alta, in mod fluent si natural. Interpretariatul înseamnă mijlocirea comunicării verbale, în timp real, între persoane care vorbesc limbi diferite. serviciile de interpretare oferite de Romtranslate sunt realizate de traducători autorizați de Ministerul Justiției, care dispun de experienta in acest domeniu si sunt disponibile în principalele limbi de circulație internațională.

Va punem la dispoziție servicii de interpretariat oferite de către  interpreți profesioniști, gata oricând sa faciliteze comunicarea cu partenerii dumneavoastră străini, oferindu-va servicii de interpretariat pentru întâlniri de afaceri, conferințe, seminarii, delegații, negocieri, licitații, focus grupuri, interviuri pentru angajare sau interpretariat pentru diverse evenimente sociale.

Interpretarea lingvistică este practica de a facilita comunicarea orala, simultan sau consecutiv, între doi sau mai multi utilizatori de limbi diferite. Funcțional, interpretarea și interpretariatul sunt ambele cuvinte descriptive pentru acest proces.

În practica profesională, interpretarea denota actul de facilitare a comunicării dintr-o limbă într-altă limba. Interpretarea trebuie să aibă un standard mai ridicat de precizie decât traducerea. Traducătorii autorizați au timp sa analizeze și să revizuiască fiecare cuvânt și fraza înainte de livrarea produsului lor către client. În schimb, interpretul are un timp mult mai scurt sa  livreze ; mesajul către destinatar păstrând în același timp sensul acestuia, asa cum este exprimat de către vorbitor.

Interpretarea, ca activitate de redare orala dintr-o limba sursa într-o limba țintă presupune o cunoaștere la nivel avansat a limbilor de lucru, vaste cunoștințe lingvistice și de cultura generală.  Interpretul trebuie sa aibă experienta în domeniu, spontaneitate, abilitatea de a face fata unor situații dificile sau neprevazute, aptitudinea de ascultare și redare, capacitatea analitică și sintetică, cursivitate a limbajului și sa posede un vocabular vast de la limbajul de specialitate pana la limbajul familiar sau argotic.

SERVICII DE APOSTILARE / SUPRALEGALIZARE IN CRAIOVA

Apostila este un certificat eliberat de autoritățile competente ale unui stat semnatar al Convenției de la Haga, pentru actele oficiale întocmite în țara respectivă, care urmează să fie prezentate pe teritoriul unui alt stat semnatar al Convenției. Aplicarea apostilei are ca scop autentificarea originii unui act oficial ce poate produce efecte juridice. Supra-legalizarea reprezintă forma de garantare a autenticității semnăturilor și a ștampilelor de pe un act. Supra-legalizarea se folosește pe documentele utilizate în țările nesemnatare ale Convenției de la Haga și se efectuează la Camera Notarilor Publici, la MAE și la Ambasadele României, documente ce pot produce efecte juridice pe teritoriul altui stat.   Apostilarea documentului are drept scop autentificarea originii actului oficial, in vederea prevenirii falsificării lui. Documentele oficiale emise pe teritoriul României, care urmează a fi folosite pe teritoriul unui stat care nu face parte din Convenția de la HAGA, se supun procedurii de supra-legalizare. Aceste documente se vor viza la Camera Notarilor și apoi la Ministerul de Externe. Conform Convenției de la Haga din 1961, autoritățile române competente să aplice apostila sunt: tribunalele, prefecturile si camera notarilor.

birou traduceri craiova

TIPURI DE ACTE CARE SE APOSTILEAZA LA CAMERA NOTARILOR

Acte notariale (de exemplu: declaraţii notariale, copii legalizate de pe înscrisuri, traduceri legalizate ale unor acte)

traduceri legalizate craiova

TIPURI DE ACTE CARE SE APOSTILEAZA LA TRIBUNAL

1. Hotărâri judecătorești (în original/copie legalizată) emise de instanţele judecătoreşti române (hotărârile judecătoreşti trebuie să fie legalizate de instanţa care le-a pronunțat, cu numele în clar, de către grefierul care legalizează hotărârea sau de către președintele instanţei);
2. Actele originale emise de Registrul Comerțului, semnate clar şi emise cu antetul Ministerului Justiţiei.
3. Actele originale/copii legalizate care emană de la un executor judecătoresc.

traduceri craiova

TIPURI DE ACTE CARE SE APOSTILEAZA LA PREFECTURA

1. Certificate de naștere, în original, emise după 01.01. 1998;
2. Certificate de căsătorie, în original, emise după 01.01.1998;
3. Certificate de deces, în original, emise după 01.01.1998
(Notă: actele de stare civilă emise înainte de 1998 trebuie schimbate cu altele noi. Schimbarea se face la oficiile de stare civilă care le-au eliberat pe cele vechi).

CONTACT TRADUCERI CRAIOVA

  Nume*

  Prenume*

  Email*

  Telefon

  Mesaj*

  Fisier*

  Romtranslate SRL
  Birou Traduceri Craiova